Transition

  • Det välbekanta livet - upplevelser av att livet är normal, ordinärt, tas för givet. Präglas av förutsägbarhet, status, trygghet och säkerhet både i förhållande till sig själv men också i ens relationer.
  • Avbott/oordning - En avgörande icke självvald händelse som kan uppkomma under ens livstid. Leder till lidande och förlust av sig själv.
  • mening/föståelse - på grund av förlust av sig själv och kroppen, förlust av det familjära och relationer. Leder till lidande, osäkerheten finns med uner hela processen. För att uppnå transition måste man uppnå medvetenhet om förändringarna som uppstår samt uppmärksamma problemen. 
  • Omstrukturering - Handlar om att lyckas med att: integrera förändring i sitt liv, att återfå kontroll, att lära sig att hantera och acceptera och att återfå sin självbild.
 

Förr eller senare exploderar jag,

Har du känt att du i något fall inte haft makt över att ta ett visst beslut? Oavsett hur mycket du kämpat för det. Som exempelvis att det ska regna ute. Det är en maktlös hämning gjord av moder natur. När den maktlösheten övervinner ditt liv. När den maktlösheten blir din vardag, din själ och till och med hela ditt sinne. Den dagen du förstår att det inte finns någon utväg. Den dagen du försöker kämpa men känner att du helt tappar bort din styrka någonstans på vägen. Människor säger alltid att det går alltid att fortsätta. Men vad händer när hela en själv bara stannar upp. Jag vill så gärna ha ett svar på denna fråga.
 
no time. 

RSS 2.0